انواع رفرکتومتر - بریکس سنج - رفراکتومتر

رفرکتومتر دستی یا رفراکتومتر چشمی

ساختار : از یک لوله استوانه ای شکل تشکیل شده که در قسمت ابتدایی آن یک منشور قرار

داشته که در قسمت فوقانی منشور نمونه مورد قرائت قرار می گیرد .در پشت این منشور با

توجه به بازه قرائت صفحه مدرج قرائت که سایه سنجش بر روی آن تشکیل می شود قرار گرفته

که متصل به یک فلز معمولا از جنس مس بوده که تغییرات دمایی با آن جبران می گردد . در انتهای

این لوله یک لنز جهت بزرگنمایی و قرائت صفحه مدرج قرار دارد که با جلو و عقب بردن آن صفحه

قرائت به صورت شفاف تر مناسب چشم قرائت کننده دیده می شود.

تعریف :

رفرکتومتر از دوکلمه رفرکت که به معنی شکسته شدن یا انکسار بوده و متر که به معنای سنجش

می باشد تشکیل شده که به آن بریکس سنج یا بریکس متر یا غلظت سنج و یا

رفراکتومتر refractometer نیز گفته می شود.

کاربردهای و رنج های انواع رفرکتومتر دستی :

بریکس سنج 0 تا 10 : که جهت قرائت غلظت انواع آب میوه های رقیق و نوشیدنی های غیرالکلی

و بعضی از روان کننده ها کاربرد دارند.

بریکس متر 0 تا 32 : که جهت قرائت غلظت قند در انواع آب میوه ها و نوشیدنی های غیرالکلی

و روان کننده ها و خنک کننده های صنعتی کاربرد دارند.

رفراکتومتر 28 - 62 : که جهت سنجش بریکس مواد شیمیایی و مواد صنعتی استفاده می شود.

رفرکتومتر 58 - 92 : که برای سنجش محلول شکر غلیظ یا تشخیص آب در عسل و سنجش

بریکس انواع روغن استفاده می شوند.

دستگاه 0 - 90 : که معمولا کارکردی عمومی داشته و قابلیت سنجش تمام موارد فوق را دارا

می باشد.

سالت متر : 1000 تا 1070 - 0 تا 100 درصد salinity که شوری سنج نیز نامیده می شود.

رفراکتومتر کلینیکال : جهت اندازه گیری میزان پروتئین سرم و وزن مخصوص ادرار

مخصوص الکل : جهت سنجش میزان بریکس الکل مایعات از رنج 0 تا 100 درصد

رنج 0 تا 80 : مانند دستگاه 0 تا 90 به صورت عمومی در سنجش بریکس استفاده

می شود.

نحوه کالیبراسیون دستگاههای چشمی : کالیبره انواع رفرکتومتر وابسته به عدد شروع بازه قرائت بوده و

دستگاه های چشمی که از صفر بازه آنها شروع می گردد با آب مقطر و تنظیم سایه منشور

بر روی عدد صفر رفراکتومتر دستی کالیبره می گردد. مواردی که از اعداد بالاتر شروع می شوند

دارای محلول و منشور مخصوص کالیبراسیون بوده که با همان روش فوق انجام می گردد

رفرکتومتر ATC چیست؟

جبران دمایی اتوماتیک یا automatic temperature compensation و به عبارتی atc سیستمی بوده که در دستگاههایی

که نیاز به قرائت در دمای خاصی دارند در واقع قرائت در دمای خاصی صحیح می باشد که در این دستگاه دما در 25

درجه سانتی گراد بایستی قرار داشته باشد تا سنجش درست انجام گردد. در این وسیله سنجش قسمتی مکانیکی از

جنس فلز بسیار حساس به دما به قسمت اپتیک متصل است که با تغییرات دما تغییر سایز داده و به نحوی جای سایه

حاصل از غلظت سنجیده شده را جا به جا کرده و عدد بریکس را در دمای مناسب به کاربر ارائه می نماید.

دما در سنجش بریکس پارامتری مهم بوده که ترجیحا اصلاح آن به قرائت صحیح تر کمک می نماید .

افزایش طول عمر دستگاه:

-کاهش دمای نمونه در هنگام قرائت

- تمیز نگه داشتن منشور و قسمت قرار دادن نمونه و چشمی دستگاه

- جلوگیری از ضربه خارجی به دستگاه

تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]