تعمیر اکسیژن متر

اکسیژن متر یا DO متر چیست؟

اکسیژن متر دستگاهی است جهت قرائت میزان اکسیژن محلول در آب که معمولا میزان

اکسیژن را از طریق الکترود مخصوص به دستگاه گزارش می کند

الکترود های do متر ها عموما از دو روش جهت سنجش بهره می برند یک روش اپتیکی

دوم روش الکتروشیمیایی در روش نوری از سنسورهای اپتیکال استفاده می گردد و منبع نور لومینسانس که سنسور از

واکنش بین نور لومینسنت و اکسیژن محلول مقدار اکسیژن محلول در آب را سنجیده و به

دستگاه گزارش می نماید. سنسور فوق از یک دیود نوری یک حسگر نوری و یک غشاء نیمه

تراوا ساخته شده است.

در روش دوم یا روش الکتروشیمیایی سه حالت جهت کارکرد سنسور وجود داشته که

1-پلاروگرافیک

2-پلاروگرافیک پالسی 3-سنسورهای گالوانیک می باشد .

در این نوع از الکترودها یک آند و یک کاتد پلاریزه در یک محلول الکترولیت تعبیه می شوند. که در جلوی آنها یک غشای

مخصوص نیمه تراوا قرار گرفته و محلول الکترولیت و آند وکاتد را از محیط سنجش اکسیژن جدا می نماید.

اکسیژن با سرعت خاص و فشار مخصوص به خود در سرتاسر غشاء پخش شده و پس از ورود به الکترولیت در بخش کاتد

مصرف شده و جریان الکتریسیته ای را ایجاد کرده که با میزان اکسیژن محلول در آب نسبت مستقیم داشته و پس ازانتقال به

میکرو دستگاه وانجام پروسه های اصلاحی دیگر تحت عنوان عدد مقدار اکسیژن محلول در آب گزارش می گردد.

مقدار اکسیژن محلول در یک نمونه وابسته به مقدار شوری - فشار محیط - و دمای محلول مورد آزمایش می باشد.

جهت سنجش با دقت بالاتر نیاز به اصلاح وهماهنگی سه پارامتر دما و شوری و فشار بوده که در برخی از دستگاه ها

این امر به روش دستی و وارد کردن پارامترها داخل دستگاه انجام می پذیرد.

در روش اتوماتیک دما به وسیله یک حسگر دمایی تعبیه شده در سنسور به بخش پروسس اطلاعات دستگاه انتقال پیدا

کرده و دما اصلاح می گردد.

فشار محیط را با یک فشار سنج داخلی یا سنسور تشخیص سطح آب قرائت و به مانند دما جبران و اصلاح می شود.

مقدار شوری محلول نیز با یک سنسور رسانایی یا حسگر شوری قرائت شده و در دستگاه اصلاح می گردد.

مقدار پارامتر اکسیژن محلول در آب یا D.O یا disolved oxygen اهمیت بسیار بالایی در تعیین میزان کیفیت یک آب داشته

و در آب و فاضلاب یا پروژه های محیط زیستی و انواع صنایع آبزی پروری و پرورش ماهی حائز اهمیت می باشد.

این مجموعه توانایی ارائه خدمات و تعمیر اکسیژن متر از برندهای زیر را دارا می باشد:

تعمیر اکسیژن متر
تعمیرات انواع اکسیژن متر یا do متر رومیزی و پرتابل

اکسیژن متر ها یا do متر ها در سه نوع قلمی و پرتابل و رومیزی ارائه می گردند. انواع رومیزی جهت کارکرد در آزمایشگاه ها

و پرتابل برای کارکرد های میدانی کاربرد دارند و انواع قلمی جهت کارهای آموزشی و شخصی بیشتر استفاده می گردند.

در بعضی از انواع اکسیژن متر مخصوصا پرتابل ها علاوه بر پارامتر اکسیژن مقدار پی اچ و هدایت الکتریکی و دما و شوری نیز

قرائت می شوند این مدل از دستگاهها عموما همراه با سه عدد الکترود جهت قرائت پارامترهای فوق می باشند.و بنام مولتی متر

آب معروف هستند جهت خرید انواع اکسیژن متر یا مولتی متر با شماره های ذیل صفحه تماس حاصل فرمایید.

تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]