تعمیر رفرکتومتر آتاگو

ساختار رفرکتومتر abbe:


رفرکتومتر آبه یا انکسارسنج abbe اولین ابزار دقیق آزمایشگاهی جهت سنجش ضریب شکست مایعات بود.


که به نام مخترع این وسیله ارنست آبه معروف گردیده است.


اساس کار این نوع از رفرکتومتر بر پایه زاویه بحرانی بنا نهاده شده است.


نمونه مورد سنجش بین دو منشور یا prism قرار گرفته که یکی منشور ورودی نور و دیگری منشور


مخصوص سنجش می باشد که نور از منشوری ورودی که معمولا منبع نور در پشت آن قرار دارد وارد


نمونه می گردد(نمونه بین دو منشور قرار داده می شود). نور پس از عبور از نمونه در منشور قرائت


تحت زاویه بحرانی شکسته می شود سپس از طریق لنز چشمی که در بالای دستگاه قرار دارد موقعیت


مرز ناحیه تاریک و روشن تعیین می گردد. که ناحیه تاریک در بخش پایین قرار می گیرد (به دلیل معکوس


شدن تصویر توسط لنز چشمی).


جهت جلوگیری از پراکندگی نور آبه دو منشور جبران کننده را در رفراکتومتر قرار داد تا مرز سایه منطقه


تاریک و روشن به راحتی قابل تشخیص و وضوح باشد.


در نمای چشمی بخش مدرجی وجود دارد که پس از تثبیت شفافیت منطقه روشن و تاریک به صورت


نیمی کاملا تاریک ونیمی کاملا روشن میزان عدد ضریب شکست نمونه از آن قسمت قرائت می گردد.


این نوع رفرکتومتر دارای چهار رقم اعشار دقت می باشند.


رفراکتومتر از دو کلمه رفراک یا رفرکت یا ضریب شکست و متر به عنوان قرائت یا اندازه گیری می باشد.


در واقع این دستگاه میزان شکست نور در یک محلول را اندازه گیری نموده ضریب شکست در واقع


نسبت مقدار سرعت نور در دو محیط متفاوت می باشد.


ضریب شکست یک ویژگی نوری برای یک ماده و مواد محلول در آن می باشد. ضریب شکست نور در


ماده با مقدار ماده موجود در آن محلول نسبت مستقیم دارد . در راستای این نوع از سنجش طول موج نور


و دما بسیار تاثیر زیادی دارند که در شرایط مختلف دما تصحیح شده و در عموم دستگاهها تحت عنوان


سیستم جبران دمای یا ATC یا AUTOMATIC TEMPERATURE COMPENSATION قرار می گیرند و با روش


های مختلف دما را در شرایط اپتیموم قرائت می نمایند . مناسبترین طول موج جهت قرائت عمومی نیز


589 نانومتر می باشد.


ضریب شکست یا عدد ve یا vd را در طول موج های مختلفی می توان اندازه گیری کرد که این عدد از 450


تا 1550 نانومتر می باشد طول موج 1550 نانومتر کاربرد ویژه ای در صنایع ارتباطی نوین داشته و موادی


که در محدوده مادون قرمز ضریب شکست شان قرائت می گردد مانند انواع فیبر نوری قطعات شیشه ای


و پلاستیکی ویژه که در 1550 نانومتر سنجیده می شوند.مانند دستگاههای DR- m2 و DR-m4 کمپانی atago ژاپن.


تعمیر رفرکتومتر آتاگو :

تعمیر رفرکتومتر آتاگو
تعمیر رفرکتومتر آتاگو

تعمیرات رفرکتومتر مقوله ای تخصصی بوده که نیاز به شناخت کامل و تسلط بر دانش فیزیک نور و در کنار


آن الکترونیک بوده این مجموعه با برخورداری از کارشناسان با تجربه در این زمینه آمادگی خود را جهت تعمیر


و ارائه مشاوره پیرامون انواع رفرکتومتر رومیزی چشمی و دیجیتال به شرح ذیل اعلام می دارد:

تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.6]