فتومتر چیست؟ و چگونه کار می کند؟


معمولا فتومتر ها به دو عنوان شناخته می شوند 1- مخصوص اندازه گیری پارامتر های آب مانند


کلر و برم و ید و.... و دیگری فتومتر های بخش تشخیص طبی و ژنتیک مانند فتومترهای کمپانی


اپندورف که تحت عنوان بیوفتومتر شناخته می شوند.


ساختار فتومتر ها از یک منبع نور مرئی آغاز شده و با عبور از فیلترهای خاص که پرتو تکفام را


با طول موج خاصی عبور داده و پرتو مزبور پس از عبور از نمونه به دتکتور رسیده و مقدار جذب یا


عبور آن از نمونه سنجیده شده و با تجزیه و تحلیل در بخش میکرو پروسسور دستگاه تحت عنوان


اعداد مورد نیاز کاربر در نمایشگر دستگاه ارائه می گردند.


تعمیر فتومتر :

این مرکز با سالها تجربه در زمینه تعمیرات انواع فتومتر آمادگی خود را جهت ارائه خدمات تعمیر فتومتر های ذیل ارائه می نماید:

تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]