کدورت سنج چیست؟

کدورت سنج یا توربیدیتی متر یا توربیدومتر یاتوربیدیته متر نام هایی است که برای این نوع از

دستگاهها کاربرد دارد.

واحد کدورت میزان ابری بودن یک نمونه از آب را نمایش می دهد. این کدورت یا ابری بودن

ناشی از ذرات جامد معلق در آب می باشد.

واحد اصلی قرائت کدورت NTU یا nephelometric turbidity unit می باشد که نفلومتر نیز به آن

گفته می شود . کدورت سنج میزان شدت نور پراکنده شده در زاویه 90 درجه را هنگام عبور نور

از یک نمونه آب اندازه گیری می نماید. نور فوق توسط یک فتودیود جذب شده و سیگنال

الکتریکی خارج شده از آن در بخش میکرو دستگاه تحت عنوان مقدار کدورت اعلام می گردد.

کلمه نفلومتر به این معناست که منبع نور و دتکتور یا فتودیود در یک زاویه 90 درجه قرار

می گیرند.

دستگاه توربیدیتی متر در واقع از یک منبع نور led یا تنگستن که نسبت به آشکارساز در زاویه

نود درجه قرار گرفته ساخته شده و در بین این دو محل قرار گیری نمونه مورد تست می باشد.

نور پس از عبور از نمونه به آشکارساز رسیده و سیگنالی را در آن ایجاد کرده که این سیگنال به

بخش تجزیه و تحلیل الکتریکی توربیدومتر انتقال یافته و به عنوان کدورت گزارش می گردد.

استاندارد های کدورت سنجی عبارت اند از:
ISO 7027 یا DIN EN27027 یا US EPA method no. 180.1 turbidity

واحدهای سنجش کدورت: عبارتند از NTU یا nephelometric turbidity unit ویا FNU یا formazin nephelometric unit که این دو واحد

جهت قرائت با یک دتکتور در زاویه نود درجه استفاده می شوند که ntu در بازه 400 تا 680 نانومتر و fnu در

بازه 780 تا 900 نانومتر کاربرد دارند.

واحدهای NTRU و FNRU مانند موارد فوق در زاویه نود درجه وبه ترتیب در همان بازه های طول موجی کاربرد دارند

با این تفاوت که در دستگاه از دتکتورهای مولتی یا چندگانه استفاده می گردد.

کالیبراسیون کدورت سنج :

کالیبره کردن دستگاه های کدورت سنج نکته بسیار کلیدی در قرائت دقیق برای کاربران می باشد زیرا که دستگاه

سیستم داخلی خود را براساس داده های محلول های کالیبراسیون همراه با خود تنظیم کرده و دقت بیشتری را

در هنگام قرائت ارائه می کند.

در واقع دستگاه مقدار شدت نور پراکنده شده در یک نمونه مرجع را به عنوان مقیاس پایه جهت مقایسه با شدت

نور پراکنده شده در نمونه مورد تست جهت کالیبراسیون استفاده می نماید.


معمولا محلول های کالیبراسیون کدورت سنج ها با ماده فرمازین و پایداری بالا و به صورت پک شده با تاریخ

مصرف ارائه می گردند .

بسته به نوع دستگاه و کمپانی انواع مختلف محلول های کالیبره توربیدیته متر از 0/001ntu تا 10000ntu نیز

ارائه می گردند.

بعنوان مثال در کمپانی hach آمریکا برای دستگاههای کدورت سنج با مدل های 2100N و2100N IS وTL2300 و

TL 2300 IS یک کیت کالیبراسیون با کد 2662105 ارائه می گردد که حاوی 5 عدد شیشه پلمب شده که حاوی

محلول های به ترتیب : 0/1 ntu و 20 ntu و 200 ntu و 1000 ntu و 4000 ntu می باشد.که دستگا ههای فوق

را در بازه 0 تا 4000 ntu کالیبره می کنند.

این شرکت آمادگی خود را جهت تعمیر کدورت سنج یا تعمیر توربیدیته متر در انواع مختلف از کمپانی های ذیل اعلام

می دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل صفحه تماس بگیرید.

تعمیر کدورت سنج
تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]