رفرکتومتر دستی

رفرکتومتر دستی یا بریکس سنج چشمی چگونه وسیله ای است ؟ و نحوه کار آن به چه شکل می باشد؟
رفرکتومتر دستی یا بریکس سنج چشمی دستگاهی آنالوگ است که براساس سنجش ضریب شکست مایعات مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به زاویه بحرانی اصلی با استفاده از عدسی های داخلی و منشورهای ویژه سایه ای را برروی قسمت مدرج رفرکتومتر دستی بوجود می آورد که بوسیله ذره بین مخصوص بزرگ کننده رویت می شود و نمونه مورد آزمایش بین قسمت کاور بالایی رفرکتومتر و منشور قسمت بالا قرار داده می شود و نور پس از عبور ازنمونه و منشور سایه ای را بصورت دو قسمت تاریک و روشن را بوجود می آورد که خط ایجاد شده بین این دو قسمت نمایانگر عدد قرائت شده بوسیله رفرکتومتر است.به عبارت ساده تر یک رفرکتومتر استاندارد میزان شکست نور یک ماده جامد با مایع شفاف را اندازه گیری می کند.


شاخص انکسار پرتو تک فام نسبت به تغییرات دمایی دارای حساسیت بسیارزیادی می باشد و در انواع رفرکتومتر برای جبران دما و تصحیح تغییرات ناشی از دما مجموعه ای را به عنوان ATC یا automatic temperature compensation یا سیستم جبران دمای اتوماتیک در قسمت داخل رفرکتومتردستی تعبیه می کنند که بوسیله یک نوار ویژه دو فلزی لنز داخلی یا منشور را درپاسخ به حرارت تغییرداده و رفرکتومتر دستی را از نظر دمایی تصحیح یا بعبارت دیگر جبران دمایی می نماید.
دما عامل بسیار مهمی در ارائه دقت بالای رفرکتومتر ها می باشد.

رفرکتومترها دارای انواع متفاوتند مانند:

رفرکتومتر های چشمی یا دستی منوال


رفرکتومتر های پرتابل دیجیتالی


رفرکتومترهای چشمی رومیزی یا abbe


رفرکتومتر های رومیزی دیجیتال


رفرکتومتر های آنلاین یا بر خط


رفرکتومترهای رومیزی کلینیکال


رفرکتومتر های جواهرشناسی یا سنگ های قیمتی

این شرکت آمادگی خود را جهت معرفی و فروش انواع بریکس سنج دستی یا رفرکتومتر چشمی در رنج های ذیل اعلام می دارد.

رفرکتومتر دارای محدوده قرائت 0 تا 32 و سنجش بریکس با جبران دما دارای ATC با دقت 0.2

رفرکتومتر دارای محدوده قرائت 0 تا 55 و قرائت بریکس با جبران دما دارای ATC با دقت دو دهم درصد


-رفرکتومتر پرتابل دستی دارای محدوده خوانش 28 تا 62 و قرائت بریکس با جبران دما دارای ATC با دقت 0.2


رفرکتومتر پرتابل دارای محدوده خوانش 58 تا 92 درصد قرائت بریکس با جبران دما دارای ATC با دقت 0.2 درصد


رفرکتومتر یا بریکس سنج چشمی با محدوده خوانش 0 تا 80 سنجش بریکس دوستونی با دقت0.5


رفرکتومتر ویژه عسل مخصوص اندازه گیری بریکس بومه و آب عسل با دقت 0.5


رفرکتومتر سنجش الکل با محدوده 0 تا 80 درصد با دقت یکدهم درصد


رفرکتومتر چشمی پرتابل ادرار اندازه گیری وزن مخصوص ادرار با رنج 1000تا1040با دقت0/002گرم

اندازه گیری پروتئین سرم با رنج0تا12رفرکتومتر شوری در رنج 0 تا 100 با دقت 2 و ضریب شکست 1000تا1070بریکس-رفرکتومتر ضدیخ -آب باتری-شیشه شور

-رفرکتومتر رومیزی ساخت کمپانی اپتیکا ایتالیادارای رنج ضریب شکست:Nd 1.300 – 1.700


دارای دقت:Nd ± 0.0003


دارای زینه بندی:Nd 0.0005


دارای اسکیل قندها:0-95% from Nd 1.300 – 1.530
با دقت:
0-50% = 0.2%; 51-95% = 0.1%


دارای ترمومتر دیجیتالی:0°C – 70°C, div. 1°C


همراه با منبع نور جانبی جهت تامین نور مناسب جهت سهولت درقرائت


دارای کیت مخصوص کالیبراسیون
انواع رفرکتومتر از کمپانی های atago ژاپن-optika ایتالیا-kruess آلمان- B&S انگلستان- index انگلستان- milwaukee مجارستان-kern آلمان وtexim تایوان و کمپانی hinotek چین و کمپانی متلر تولدو سویس قابل ارائه می باشند.

تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]