بنام خدا

رفرکتومتر چیست ؟ رفرکتومتر پرتابل کلینیکال چه کاربردی دارد؟رفرکت refract به معنای شکست یا شکست نور می باشد که درقرار گرفتن کنار کلمه متر یا meter تحت عنوان دستگاه انداره گیری شکست نور نامیده می گردد که در واقع اصول کار کرد رفرکتومتر براساس شکسته شدن نور در یک محیط رقیق وسپس یک محیط غلیظ که به ترتیب نمونه و منشورهای دستگاه هستند.


رفرکتومتر دستی یا رفرکتومترپرتابل کلینیکال (چشمی) که در آزمایشگاه های تشخیص طبی کاربرد دارند دستگاهی است که جهت سنجش وزن مخصوص ادرار یا پروتئین و یا نمک را در مایعات بدنی استفاده می گردد.

این شرکت رفرکتومتر پرتابل کلینیکال با کیفیت بالا ساخت تایوان یا اپتیکا ایتالیا را به شرح زیر ارائه می کند.

رفرکتومترکلینیکال چشمی باقابلیت اندازه گیری وزن مخصوص ادرار دررنج۱۰۰۰تا۱۰۴۰ Sgبادقت۰/۰۰۲

با قابلیت اندازه گیری پروتئین سرم دررنج:۰تا۱۲گرم در دسی لیتر
در ضمن رفرکتومتر پرتابل کلینیکال از کمپانی های تکسیم تایوان و هاینوتک چین

رفرکتومتر پرتابل کلینیکال
تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]