رفرکتومتر چشمی 0 تا 80 دوستونه درصد مخصوص شکر که این رفرکتومتر با داشتن دو ستون مجزا تمام رنج های مربوط به شکر را پوشش می دهد

و در واقع کار دو رفرکتومتر را انجام داده یعنی رفرکتومتر 0 -32 و رفرکتومتر 28-62 درصد این دستگاه دارای دو ستون مجزا که یکی 0 تا 40 و دیگری از 50 تا 80 درصد بوده این رفرکتومتر با توجه به داشتن در پوش فلزی دارای طول عمر وکیفیتی بالا می باشد.مشخصات رفرکتومتر چشمی 0 تا 80 دوستونه:

رنج: 0 تا 80 درصد دو ستونه دقت :1 درصد درجه بندی : 1
رفرکتومتر چشمی 0 تا 80 دوستونه از کمپانی های کرن kern آلمان و sper scientific اسپر ساینتیفیک آمریکا و تست تولز کره قابل ارائه می باشند.

رفرکتومتر چشمی 0 تا 80 دوستونه
رفرکتومتر 0 -80 آمریکایی
تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]