بنام خدا

رفرکتومتر چشمی 0 تا 90 سه ستونه یا پرتابل سه ستونه مناسب و ایده آل برای واحدهای صنایع غذایی با رنج گسترده قرائت می باشند.
رفرکتومتر چشمی 0 تا 90 سه ستونه دارای یک پیچ مخصوص برروی بدنه بوده که با هربار چرخش رنج مورد نیاز کاربر در چشمی نمایش داده می شود. 0 تا 42 42 تا 71 71 تا 90 که هربار چرخش یکی از صفحات فوق را با دقت درجه بندی 0/2 به نمایش می گذارد در واقع کاربر بصورت همزمان دارای سه رفرکتومتر با دقت بالا می باشد.
مشخصات: بازه سنجش:0 تا 90 درصد دارای سه ستون قرائت در 3 صفحه0 تا 42 و 42 تا 71 و71 تا 90 دارای جبران دمایی محصول فوق از کمپانی های b+S انگلستان وTEST TOOLS کره و AUXILAB اسپانیا قابل ارائه می باشند.

رفرکتومتر چشمی 0 تا 90 سه ستونه
تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]