فروش شوف بالن یا منتلشوف بالن یا منتل حرارتی چیست؟


منتل mantle یا ایزومنتل iso mantle یا شوف بالن حرارتی ابزاری


آزمایشگاهی جهت حرارت دادن به صورت همگن به یک بالن غالبا


ته گرد و از جنس پیرکس می باشد . حرارت از خلال المنت به پارچه نسوز


انتقال پیدا کرده و این انتقال غیر مستقیم باعث دمادهی یکسان و عدم


شوک به شیشه بالن شده و باعث جلوگیری از شکستن بالن می گردد.


در صورتی که در روش های دیگر مانند هات پلیت امکان شکستن نمونه


بیشتر از شوف بالن می باشد.

ساختار انواع شوف بالن :


شوف بالن ها در دیواره خارجی استوانه ای از جنس فلز یا انواع پلاستیک فشرده نسوز


تشکیل شده و در قسمت داخلی و پشت محفظه خارجی معمولا از انواع عایق های حرارتی


استفاده می شود و در بخش مرکزی المنتی که در داخل الیاف نسوز به شکل یک کاسه بافته شده


و در بخش کنترل دما از کنترل های متفاوت مانند انواع ترموستاتیک و دیجیتال PID استفاده


می گردد .


در انواع دیجیتال از انواع سنسور دمایی و غالبا از pt100 استفاده می گردد.


در برخی از شوف بالن ها از یک سیستم چرخش مغناطیسی جهت هم زدن محلول داخل بالن


استفاده می گردد.


به این نوع از منتل ها استیرردار گفته می شود و در ساختار آنها از یک موتور همراه با مگنت


و یا موتور القاء مغناطیسی استفاده می شود .

تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]