قرص دی پی دی پالین تست

بنام خدا


قرص دی پی دی پالین تست

قرص اندازه گیری مقدار کلر آزاد در آب یا دی پی دی 1 یا dpd1 چیست؟و چگونه کار می کند؟


قرص دی پی دی حاوی یک گرم ماده دی اتیل پی فنیلن دی آمین بوده که با حل شدن ماده دی پی دی در داخل 10 سی سی آب باتوجه به میزان کلر داخل آب تغییر رنگ ایجاد می گردد و آب را با توجه به میزان حجم کلر داخل آن به رنگ صورتی متمایل به قرمز در طیف های گوناگون تغییر رنگ می دهد. و سپس با توجه به جدول تغییرات رنگ واعدادی که برای هر رنگ لحاظ گردیده میزان کلر داخل آب را قرائت می نماییم.قرص دی پی دی پالین تست شماره 1 مقدار کلر آزاد یا free chlorine داخل آب مورد آزمایش را اندازه گیری می کند.


قرص دی پی دی پالین تست شماره 1 ارائه شده توسط این مرکز ساخته شده در کمپانی پالین تست pallintest انگلستان بوده و در بسته بندی های 250 عددی ارائه می شود.

قرص دی پی دی پالین تست
تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]