قرص دی پی دی شماره یک جهت تشخیص مقدار کلر آزاد در 10 سی سی آب استفاده می گردد.

ماده اصلی سازنده این قرص دی اتیل پی فنیلن دی آمین و پایدار کننده ها و اسید بوریک می باشد.

این قرص پس از حل شدن داخل 10 میلی لیتر آب مورد آزمایش طیف رنگی از قرمز کم رنگ تا پر رنگ

براساس میزان کلر داخل محلول مورد تست ایجاد می نماید هر آنچه مقدار کلر در آب بیشتر باشد مقدار

طیف ایجاد شده پررنگ تر می گردد.

در این  متد  یک قرص با روش  سریع باقیمانده کلر آزاد جهت نمایش کیفیت آب در محل و روش قرائت را انجام می دهد . این قرص بر حسب  مقدار جرم شامل 1-5٪ DPD، 1-2٪ از یک ماده کاور کننده ، 15-20٪ از یک عامل تجزیه کننده، 40-55٪ از یک روان کننده و 25-35٪ از یک اصلاح کننده pH ساخته شده است . این قرص در هنگام تماس با هوا از نظر سطحی کوچک، سطحی صاف  و از نظر ظاهری براق است. در این قرص، اسید بوریک به عنوان روان کننده استفاده می شود، با قالب گیری خوب می توان از  متلاشی شدن و پودر شدن  قرص جلوگیری کرد بسته بندی مناسب یکی دیگر از عوامل در حفظ کیفیت و عدم پودر شدن قرص می باشد.

جهت خرید قرص دی پی دی با مشاوره با کارشناسان ما بهترین گزینه مطلوب جهت  تست نمونه مورد آزمایش خود را انتخاب نمایید.  این مجموعه انواع قرص دی پی دی از کمپانی های معتبر با کیفیت مطلوب وقیمت مناسب را ارائه می نماید .

تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]