قرص کلرسنجی دی پی دی dpd1


قرص کلرسنجی دی پی دیdpd1

قرص دی پی دی چیست؟ و چگونه کار می کند؟

قرص دی پی دی قرصی یک گرمی جهت سنجش کلر آب می باشد که پس از حل شدن

در 10 سی سی نمونه آب با ایجاد تغییر رنگ در آب در طیف رنگی صورتی تا قرمز در بازه

ای یکدهم ppm تا 6 ppm میزان کلری که در داخل آب جهت ضدعفونی ریخته شده است

را اندازه گیری می نماید.

قرص دی پی دی مخفف چیست؟

(قرص کلرسنجی دی پی دی dpd1 )

ان و ان دی اتیل-پی فنیلن دی آمین یا (N,N-diethyl-p-phenylenediamine)
ماده اصلی تشکیل دهنده قرص dpd می باشد که در که کنار آن از مواد دیگر جهت تثبیت

رنگ و ایجاد حلالیت بالاتر و ارتقا کیفی آن استفاده می گردد.

ماده فوق باعث اکسید شدن کلر آزاد داخل آب شده و این واکنش باعث تغییر رنگ در آب

می شود.

قرص دی پی دی no.1 با واکنش با یون هیپوکلریت و اسید هیپوکلروس و اکسید کردن کلر

میزان کلر آزاد داخل آب مورد تست را با تغییرات رنگ گزارش می نماید.

قرص دی پی دی no.3 با دارا بودن یدید پتاسیم میزان کلر توتال را قرائت می نمایند. به

اینصورت که کلرآمین ها که شامل مونوکلروآمین و دی کلروآمین و تری کلرو آمین می باشند

با یدید واکنش داده و ید را اکسید می کنند سپس ید آزاد شده با ماده قرص dpd واکنش

داده و رنگ قرمز جدیدی را ایجاد می نمایند که موید میزان کلر توتال می باشد.

انواع قرص کلرسنجی دی پی دی dpd:

قرص dpd در دو نوع به صورت کلی ساخته می گردد:

1-دستگاهی:که جهت کار با انواع کلرسنج یا فتومترهای آب کاربرد.

2 -دستی:که با انواع کیت دستی که به روش خوانش چشمی با قیاس رنگ کاربرد دارند.


قرص های دی پی دی در سه گروه ارائه می گردند:

1- قرص کلرسنجی دی پی دی dpd1 -قرص دی پی دی وان

که جهت سنجش میزان کلر آزاد استفاده می گردد یک عدد قرص dpd1 در داخل 10 سی سی آب حل شده و تغییر

رنگ می دهد.

قرص دی پی دی شماره سه - قرص دی پی دی no.3:

که برای سنجش میزان کلر توتال داخل آب استفاده می گردد. و پس از حل شدن قرص dpd no.1 در آب dpd no.3

را در داخل آب حل کرده و عدد خوانش مجدد مقدار کلر توتال را در آب مورد تست نمایش می دهد.

قرص فنول رد -phenol red:

از این قرص جهت سنجش میزان پی اچ آب مورد آزمایش استفاده می کنند که این قرص نیز با تغییرات رنگ عدد مورد نظر

pH را در محدوده : 6/8 تا 8.2 قرائت می کند.

قرص دی پی دی شماره چهار - قرص دی پی دی no.4

از این قرص جهت سنجش میزان اوزون داخل آب استفاده می شود و عملکرد آن نیز بر اساس تغییر رنگ نمونه آب می باشد.

1- قرص دی پی دی شماره یک-قرص دی پی دی no.1 :

که جهت سنجش میزان کلر آزاد استفاده می گردد یک عدد قرص dpd1 در داخل 10 سی سی آب حل شده و تغییر

رنگ می دهد.

قرص دی پی دی شماره سه - قرص دی پی دی no.3:

که برای سنجش میزان کلر توتال داخل آب استفاده می گردد. و پس از حل شدن قرص dpd no.1 در آب dpd no.3

را در داخل آب حل کرده و عدد خوانش مجدد مقدار کلر توتال را در آب مورد تست نمایش می دهد.

قرص فنول رد -phenol red:

از این قرص جهت سنجش میزان پی اچ آب مورد آزمایش استفاده می کنند که این قرص نیز با تغییرات رنگ عدد مورد نظر

pH را در محدوده : 6/8 تا 8.2 قرائت می کند.

قرص دی پی دی شماره چهار - قرص دی پی دی no.4

از این قرص جهت سنجش میزان اوزون داخل آب استفاده می شود و عملکرد آن نیز بر اساس تغییر رنگ نمونه آب می باشد.

کمپانی های تولید کننده انواع قرص دی پی دی

کمپانی پالین تست انگلستان pallintest تولید کننده انواع قرص

دی پی دی 1 و دی پی دی 3 و دی پی دی 4 و فنول رد و انواع

کیت و دستگاههای آنالیز آبکمپانی لاویباند آلمان ارائه کننده انواع قرص dpd1 و dpd3 و

dpd4 , phenol red و انواع دستگاههای آنالیز آبکمپانی واترآیدی آلمان ارائه کننده انواع قرص های dpd no.1 و dpd no.3 و dpd no.4

, phenol red و انواع دستگاههای آنالیز و انواع کیت آنالیز آب

کمپانی هک hach آمریکا ارائه کننده انواع دستگاههای تخصصی

کیت وریجنت ها تخصصی آنالیز آب و فاضلاب

تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.9]