قیمت رفرکتومتر فروش رفراکتومتر

قیمت رفرکتومتر فروش رفراکتومتر

رفرکتومتر دستی یا رفراکتومتر پرتابل وسیله ای جهت سنجش


مقدار بریکس یا مقدار ماده موجود در یک محلول می باشد.


رفرکتومترها کارکردهای متفاوتی داشته :


- تعیین غلظت و خلوص مواد در صنایع داروسازی

-اندازه گیری میزان قند در نوشیدنی ها و صنایع غذایی

- در تعیین کیفیت بعضی از روغن ها

- تعیین خلوص انواع مواد شستشو دهنده

-تشخیص طبی


انواع رنج و عملکرد رفرکتومتر ها در رنج های متفاوت :

رفرکتومترهای 0 تا 10 و 0 تا 20 و 0 تا 32 عموما جهت سنجش

قند در انواع میوه و آب میوه و سبزیجات و دیگر مواد غذایی

و مایعات خنک کننده کاربرد دارند.


رنج 28 تا 62:

جهت سنجش مایعات شیمیایی و صنعتی مثل انواع روغن و


گریس و ضد یخ و انواع روان کننده


رنج 45 تا 82 درصد :

تجزیه وتحلیل محلول های قندی غلیظ و مواد شیمیایی و صنعتی
( رفرکتومتر قند )


رنج 58 تا 92 یا رفرکتومتر عسل:

بررسی محلول های قندی بسیار غلیظ و تجزیه و تحلیل چربی ها

بررسی نسبت آب و عسل و تعیین چگالی نسبی

قیمت رفرکتومتر فروش رفراکتومتر
رنج 0 تا 90 :

رفرکتومتر عمومی برای تعیین میزان قند میوه ها و آب میوه و


روغن ها و غذا ها و چربی ها و خنک کننده ها و روان کننده ها

و سایر مواد قندیرنج 0 تا 10 :


یا رفراکتومتر شوری جهت تعیین میزان نمک (سدیم کلراید)

در مایعات مانند آب دریا - نوشیدنی ها و مواد نگهدارنده

تعیین چگالی ویژه مایعات در دمای 20 درجه سانتی گراد نسبت

به آب


رفرکتومتر کلینیکال :

جهت تجزیه و تحلیل نمونه های ادرار سنجش ضریب شکست و


وزن مخصوص و همچنین میزان پروتئین در سرم


رفرکتومتر ضدیخ و اسید باتری 1.10 - 1.30 گرم بر سانتی متر


مکعب


این مرکز انواع رفرکتومتر دستی از کمپانی های چینی - تایوانی


ایتالیایی - اسپانیایی و آلمانی با کیفیت ها متفاوت ارائه می نماید.

قیمت رفرکتومتر فروش رفراکتومتر

نحوه کالیبراسیون رفرکتومتر:

جهت کالیبره کردن رفرکتومترهای دستی دو حالت وجود دارد


یکی برای کالیبراسیون دستگاههایی که رنج آنها از صفر شروع


می شود و دیگری مواردی که سنجش از اعداد 28 یا 45 یا 58


شروع می شوند.

در مورد اول در قسمت خوانش دستگاه یک تا دو قطره آب


مقطر ریخته و سپس با قرائت آن در نور مناسب سایه خوانش


داخل دستگاه را بر روی عدد صفر تنظیم می نماییم.


در این حالت سایه داخل دستگاه را با پیچ گوشتی همراه دستگاه


و با استفاده از پیچی که در قسمت فوقانی دستگاه قرار دارد


بر روی عدد صفر تنظیم می نماییم.


در موارد دیگر یک محلول و یک قطعه شیشه ای همراه با


با دستگاه بوده که محلول همراه با دستگاه بریکس حداقل


آن دستگاه را دارا می باشد فرض مثال همراه با دستگاه


45 -82 یک محلول با بریکس ثابت 45 وجود داشته که با


قرار دادن یک تا دو قطره از این محلول بر روی قسمت خوانش


دستگاه سپس قطعه شیشه ای را بر روی این محلول قرار داده


و سپس سایه داخل چشمی رفرکتومتر را در نور مناسب بر روی


حداقل دستگاه یا 45 تنظیم می کنیم تنظیم کردن سایه بوسیله


پیچ گوشتی و پیچ بالای دستگاه انجام می گردد همانطور که در


فیلم ذیل صفحه مشاهده می گردد کاربر در هنگام کالیبره


بایستی همزمان که پیچ تنظیم را می چرخاند داخل چشمی


را با دقت نگاه کرده و عمل کالیبراسیون را انجام دهد.طرز کار رفرکتومتر دستی :

رفرکتومتر دستی یا چشمی از دو بخش اصلی تشکیل شده :


یک بخش چشمی و یک بخش جهت قرار دادن نمونه


بخش چشمی که دارای یک لاستیک مخصوص دور چشم جهت


جلوگیری از ورود نور از اطراف . جهت وضوح بیشتر با چرخاندن


این قسمت تصویر شفاف مطابق شرایط چشم کاربر ایجاد


می شود .

بخش اپتیک که از یک درب پلاستیکی شفاف و یک منشور


تشکیل شده است . یک تا دو قطره نمونه مورد تست بر روی


منشور قرار داده و درب فوقانی دستگاه را بسته و سایه ایجاد


شده بر روی بخش مندرج دستگاه را قرائت نموده این عدد


میزان بریکس نمونه مورد آزمایش می باشد.

قیمت رفرکتومتر فروش رفراکتومتر
رفرکتومتر دستی اپتیکا
تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]