بنام خدا


پودر دی پی دی ساخت هک آمریکا دارای محدوده خوانش:0/02 تا 2 میلیگرم برای قرائت میزان کلر آزاد در دستگاههای اندازه گیری کلر Hach کاربرد داشته و از روش 8021 کمپانی هک استفاده می کند .

این محصول در بسته بندی های 100 عددی و بصورت 100 ساشه آلمینیومی حاوی 1 گرم پودر dpd بدون بوریک اسید ارائه می شود. هر ساشه 1 گرمی در 10 سی سی آب مورد آزمایش قرار می گیرد.

کد محصول مزبور : 2105569 از کمپانی hach آمریکا می باشد.

پودر dpd مزبور در کلیه دستگاههای با قابلیت تست کلر به جزء سری 2000 و3000 قابل استفاده می باشد.

dpd tablet
انواع قرص دی پی دی
تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]