کمپانی پالین تست انگلستان تولید کننده انواع کیت های آنالیز پارامترهای آب به روش دستی و دستگاهی می باشد.


کیت کلرسنجی کمپانی پالین تست pallintest انگلستان دارای سه ستون رنگی جهت قرائت کلر و pH می باشد.و در کنار

این سه ستون دو محفظه با حجم 10 سی سی تعبیه گردیده است که یکی جهت قرار دادن قرص سنجش کلر یا قرص دی پی دی 1

می باشد و دیگری جهت قرار دادن قرص سنجش پی اچ یا قرص فنول رد می باشد.

سه ستون رنگی به شرح ذیل می باشد یک ستون با دقت 0/5 که از نیم میلی گرم بر لیتر تا 6 میلی گرم بر لیتر کلر در داخل آب

قرائت می نماید ستون بعدی با دقت 0/1 که از یکدهم میلی گرم تا یک میلی گرم قرائت می نماید و ستون آخر یا ستون سوم که

نمایشگر مقدار pH بوده که از 6/8 تا 8/2 مقدار پی اچ را با قرص فنول رد قرائت می کند.

کیت کلرسنجی پالین تست حاوی 40 عدد قرص بوده که 20 عدد آن قرص دی پی دی شماره یک و 20 عدد آن قرص فنول رد

می باشد . کیت فوق از جنس پلکسی با کیفیت بالا و ضد خش بوده ودرب آن از جنس ضد آب می باشد مجموعه فوق در یک محفظه

مخصوص آبی رنگ درب دار جهت سهولت در جا به جایی قرار می گیرد.

کیت کلر سنجی پالین تست با توجه به کیفیت بالای ساخت قابلیت استفاده در طولانی مدت با خریداری کردن قرص های

دی پی دی وان و فنول رد کمپانی پالین تست را دارا بوده و با توجه به دارا بودن سه ستون جهت قرائت پوشش کاملی بر محدوده

قرائت کلر از یکدهم میلی گرم بر لیتر تا 6 میلی گرم در لیتر را دارا بوده که این ویژگی این کیت را با توجه به قیمت مناسب تر نسبت به

دیگر کیت ها در جایگاه بالاتری از لحاظ ارزش خرید قرار می دهد.

این مرکز ارائه کننده انواع کیت های آنالیز آب از کمپانی پالین تست انگلستان بوده در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره های

ذیل صفحه تماس حاصل فرمایید.

کیت کلرسنجی پالین تست
تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]