hplc چیست ؟


hplc چیست؟

hplc یا دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا ویا high performance liquid chromatography دستگاهی


برای جدا کردن یا شناخت و یا سنجش مقادیر یک ترکیب شیمیایی می باشد .

در ابتدا بخش های متفاوت سیستم اچ پی ال سی را بررسی نموده و سپس به مباحث تخصصی تر پیرامون

کروماتوگرافی می پردازیم:

1- مخزن حاوی حلال یا فاز متحرک که به علت حرکت ان در سیستم به عنوان فاز متحرک بیان می گردد.

یک فاز متحرک پس از عبور از دتکتور بسته به نوع تجزیه به شکل ضایعات و یا فرآورده جمع آوری می گردد.

2- پمپ با توانایی ایجاد فشار بالا که مسئول حرکت حلال در سیستم و تولید و اندازه گیری جریان فاز متحرک

بر حسب میلی لیتر در دقیقه می باشد.

3- اینجکتور که به دو صورت دستی یا خودکار بوده و بوسیله آن نمونه به فاز متحرک ملحق شده و سپس وارد

ستون می گردد.

4-ستون که حاوی مواد ویژه کروماتوگرافی جهت جداسازی می باشد این مواد در یک ستون فلزی به صورت

ثابت نگهداری می گردند که به آن فاز ثابت گفته می شود.

5- دتکتور یا آشکارساز که برای سنجش گروه های جدا شده در داخل ستون از آن استفاده می نماییم.

6-دتکتور به یک کامپیوتر که نرم افزار مخصوص دستگاه را دارد متصل شده و سیگنال های الکتریکی خروجی

دتکتور یا دتکتورها را تجزیه وتحلیل نموده و به شکل کروماتوگراف بر روی سیستم جهت شناسایی و اندازه گیری

غلظت استفاده می گردند.

hplc
hplc چیست
تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]